đại học,Hà Nội,Đại học Quốc gia Hà Nội,Quốc gia,Thành lập Trường,Khoa học,giáo dục,trực thuộc,tư cách pháp nhân,Đào tạo,nghị định,Vũ Đức Đam,Luật hoạt động,Luật sửa đổi,trường Quốc tế,cơ sở,Khoa Luật,Quản trị,Luật TP HCM,quản lý
1728601-1749304-1735698-1761025-1744405-1761120-1756121-1735073-1728550-1744575-1728901-1735957-1735753-1735747-1690893-1749307-1735697-1749370-1750166

Thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội


Tuổi Trẻ Xem bản gốc
TTO - Ngày 23-9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trường đại học này được thành lập trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có trụ sở chính tại TP Hà Nội. 

Trường thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật và có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý về lãnh thổ của UBND TP Hà Nội.

Trường đại học Luật hoạt động theo quy định của Luật giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; nghị định số 186/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia cùng các nghị định, quyết định có liên quan.

Như vậy, hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có 12 đơn vị đào tạo đại học, gồm 9 trường đại học thành viên: Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, Công nghệ, Kinh tế, Giáo dục, Việt Nhật, Y Dược, Luật.

2 trường trực thuộc là trường Quản trị và Kinh doanh, trường Quốc tế; 1 khoa trực thuộc là Khoa các khoa học liên ngành.

Với việc thành lập thêm Trường đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện nước ta có nhiều trường đại học luật như: Trường đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp, Trường đại học Luật TP.HCM thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Luật thuộc Đại học Huế.


Đại Học Hà Nội Đại Học Quốc Gia Hà Nội Quốc Gia Thành Lập Trường Khoa Học Giáo Dục Trực Thuộc Tư Cách Pháp Nhân Đào Tạo Nghị Định Vũ Đức Đam Luật Hoạt Động Luật Sửa Đổi Trường Quốc Tế Cơ Sở Khoa Luật Quản Trị Luật Tp Hcm Quản Lý

Tin liên quan