Tin mới tại Quảng Bình


Tự tin như người miền Trung

TTO - Vậy là cơn bão Noru được dự báo 'siêu cấp' cuối cùng đã đi qua nhẹ nhàng hơn lường định, dù sau bão sẽ còn là mưa lớn, lũ quét, lụt sâu và sẽ còn những cơn bão số 5, số 6 tiếp tục hình...