Tin mới tại Cao Bằng


"Cái" là cái gì?

Tục ngữ của người Việt có câu: Khôn ăn cái, dại ăn nước. Cái là cái gì? Nếu nắm rõ về một trong những cấu trúc đặc thù của tục ngữ, ta thừa biết rằng trong câu này, có hai vế đối với...

Lo "lạm phát" sân bay

Phải xây dựng quy hoạch mạng lưới sân bay trên cả nước một cách hợp lý, có cơ sở khoa học; đưa ra những định lượng rõ ràng về năng suất sân bay, nhu cầu sử dụng…...