Đáng Sợ Hậu Covid-19


WHO cảnh báo đáng sợ hậu Covid-19

Báo cáo thường niên đầu tiên về Sự sẵn sàng cho các trường hợp y tế khẩn cấp, xuất bản hồi tháng 9/2019, đã cảnh báo về sự chuẩn bị chưa tốt của nhân loại với các đại dịch lớn. Vài...


Tin khác về Hình Thức Bạo Hành Đáng Sợ